Voor de natuurwetenschappelijke vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn concrete voorbeelden ontwikkeld die passen bij de door SLO ontwikkelde leerlijnen voor de onderbouw havo-vwo. Er is daarvoor lesmateriaal ontwikkeld of herschreven. Op deze website kunt u dit materiaal raadplegen.

Leerlijnen en praktijkvoorbeelden

Samen met zes scholen heeft SLO voor de vaardigheden onderzoeken en ontwerpen leerlijnen ontwikkeld voor de onderbouw havo-vwo. Deze leerlijnen zijn beschreven voor de diverse fases van onderzoeken en ontwerpen in de vorm van tussendoelen, oplopend van startniveau naar plusniveau. De tussendoelen vormen de basis voor deze website.

Via een tabel waarin de tussendoelen globaal zijn beschreven, kunt u bij ieder tussendoel een praktijkvoorbeeld vinden door verder te klikken op de hyperlinks. De praktijkvoorbeelden staan in de context van een grotere opdracht. Het is daarom aan te bevelen om al scrollend de grotere opdracht in uw bestudering mee te nemen. Het praktijkvoorbeeld geeft u een goed idee van de wijze waarop u het tussendoel kan/moet interpreteren. En het geeft u een handvat bij het ontwikkelen van uw eigen opdrachten in een (doorlopende) leerlijn. Ook wordt u op idee├źn gebracht over de wijze waarop u opdrachten op diverse niveaus kunt formuleren. Het aanbrengen van niveauverschillen tussen opdrachten wordt daarmee vergemakkelijkt.