Leerlijn onderzoeken
Fasen Onderzoeken
A. Startniveau B. C. Instapniveau klas 4 D. Plusniveau
>>>>>>>>>>>>>>> afnemende sturing >>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Probleemstelling formuleren: doelstelling, onderzoeksvraag, hypothese

1. Probleem uitleggen 1. Doel opschrijven met ondersteuning 1. Doel opschrijven 1. Probleem herkennen en doel opschrijven
Voedingsstoffen 1

Meten mensen

Meten mensen+

Voedingsstoffen 2 Spijkerstof verg.

Huiskrekel

Spijkerstof bew. 3

2. Kiezen van een onderzoeksvraag 2. Formuleren van deelvragen bij onderzoeksvraag 2. Formuleren van hoofdvraag en deelvragen bij gegeven probleem 2. Formuleren van hoofdvraag en deelvragen in gegeven context
Voedingsstoffen 1

Huiskrekel

Meten mensen

Spijkerstof verg.

Voedingsstoffen 2

Spijkerstof

Meten mensen+

Spijkerstof bew. 1

Spijkerstof bew. 2

Spijkerstof bew. 3

3. Kiezen van hypothese met ondersteuning 3. Kiezen van hypothese 3. Hypothese opstellen met ondersteuning 3. Hypothese opstellen
Voedingsstoffen 1

Huiskrekel

Spijkerstof verg.

Voedingsstoffen 2

Meten mensen
Meten mensen+
Spijkerstof bew. 1

Spijkerstof bew. 2

Spijkerstof bew. 3

2. Voorbereiden van het onderzoek: onderzoeksmethode, planning, bronnen

1. Onderzoeksmethode gegeven 1. Onderzoeksmethode kiezen 1. Onderzoeksmethode kiezen en uitleggen 1. Passende onderzoeksmethode vaststellen
Huiskrekel

 

Meten mensen+

Meten mensen

Spijkerstof verg.

2. Functie onderzoeksplan en logboek uitleggen 2. Onderzoeksplan en logboek aanvullen 2. Onderzoeksplan en logboek maken 2. Onderzoeksplan en logboek vormgeven

 

3. Gegeven bronnen raadplegen 3. Kiezen uit gegeven bronnen 3. Bronnen zoeken 3. Betrouwbare bronnen zoeken
Spijkerstof bew. 1-3

 

3. Opzetten en uitvoeren van het onderzoek en het verzamelen van gegevens

1. Onderzoek opzetten met ondersteuning 1. Onderzoek opzetten met gegeven materialen 1. Onderzoek opstellen met zelf verzamelde materialen 1. Onderzoek opstellen volgens onderzoeksplan
Voedingsstoffen 1

Meten mensen

Voedingsstoffen 2

Meten mensen+
Huiskrekel

Spijkerstof bew. 2

Spijkerstof bew. 1

Spijkerstof verg.

Spijkerstof bew. 3

2. Onderzoek stap voor stap uitvoeren 2. Onderzoek uitvoeren met begeleiding 2. Onderzoek uitvoeren volgens onderzoeksplan
Voedingsstoffen 1

 

Meten mensen+

Voedingsstoffen 2 Spijkerstof verg.

Huiskrekel
Meten mensen

Spijkerstof

Spijkerstof bew. 1

Spijkerstof bew. 2

Spijkerstof bew. 3

3. Logboek stap voor stap bijhouden 3. Logboek bijhouden met begeleiding 3. Logboek bijhouden
Spijkerstof bew.1

 

4. Gegevens verzamelen en bijhouden 4. Gegevens verzamelen en overzichtelijk bewaren 4. Gegevens verzamelen in leesbare overzichten 4. Gegevens verzamelen met ICT
Meten mensen

Spijkerstof bew.1

 

Spijkerstof verg.

4. Verwerken van de gegevens

1. Gegevens verwerken in een tabel 1. Gegevens verwerken in een tabel en grafiek 1. Gegevens verwerken in meerdere weergavevormen 1. Gegevens verwerken passend bij het onderzoek
Voedingsstoffen 1 Meten mensen

Voedingsstoffen 2

Huiskrekel Meten mensen+

Spijkerstof Spijkerstof verg.

Spijkerstof bew. 1

Spijkerstof bew. 2

Spijkerstof bew. 3

2. Gegevens kiezen om onderzoeksvraag te beantwoorden 2. Gegevens gebruiken om onderzoeksvraag te beantwoorden 2. Gegevens omzetten naar resultaten om onderzoeksvraag te beantwoorden
Meten mensen

Meten mensen+

Spijkerstof bew. 3

Spijkerstof bew. 3

5. Formuleren van conclusies en onderzoeksresultaten vergelijken met de hypothese

1. Conclusies formuleren met begeleiding 1. Samen conclusies formuleren 1. Conclusies formuleren 1. Conclusies formuleren op basis van onderzoeks-resultaten
Spijkerstof Voedingsstoffen 1

Voedingsstoffen 2

Spijkerstof bew. 1 Huiskrekel Meten mensen+

Spijkerstof bew. 2

Meten mensen Spijkerstof verg.

Spijkerstof bew. 3

Spijkerstof bew. 3

2. Samen conclusies gebruiken voor antwoord op de onderzoeksvraag 2. Conclusies gebruiken voor antwoord op de onderzoeksvraag
Meten mensen

Meten mensen+

Spijkerstof bew. 2

3. Onderzoeksresultaten vergelijken met hypothese 3. Conclusies vergelijken met hypothese, met begeleiding 3. Conclusies vergelijken met hypothese 3. Conclusies vergelijken met hypothese met argumentatie
Spijkerstof bew. 2

Voedingsstoffen 1

Meten mensen+

Spijkerstof bew. 3

Voedingsstoffen 2 Spijkerstof verg.

Huiskrekel
Meten mensen
Spijkerstof bew. 1
4. Tips geven voor nieuw onderzoek 4. Formuleren van nieuw onderzoek 4. Formuleren van nieuwe onderzoeksvragen
Meten mensen

Voedingsstoffen 2

Spijkerstof bew. 1

Meten mensen+

Spijkerstof bew. 2

Spijkerstof bew. 3

Spijkerstof verg.

6. Maken van het onderzoeksverslag en de presentatie

1. Verslag schrijven volgens gegeven opzet 1. Verslag schrijven aan de hand van logboek 1. Verslag schrijven 1. Verslag schrijven volgens wetenschappe-lijke structuur
Huiskrekel

Voedingsstoffen 2

Meten mensen+

2. Bronnenoverzicht maken voor mezelf 2. Bronnenoverzicht maken, begrijpelijk voor begeleider 2. Bronnenoverzicht maken, begrijpelijk voor anderen  2. Bronnenoverzicht maken volgens wetenschappelijke structuur

 

3. Samen presentatie geven 3. Samen presentatie geven in volgorde onderzoeksfasen 3. Presentatie geven met antwoord op onderzoeks-vragen 3. Presentatie geven met adequate antwoorden op onderzoeksvragen
Meten mensen

4. Ingaan op vragen over de presentatie 4. Ingaan op vragen tijdens en na de presentatie 4. Adequaat ingaan op vragen tijdens en na presentatie
Meten mensen

7. Evaluatie en reflectie: proces, product, leerproces leerling

1. Verloop onderzoek beoordelen 1. Verloop onderzoek beoordelen en tips geven voor verbetering 1. Verloop onderzoek beoordelen en tips geven voor vervolgonderzoek 1. Verloop onderzoek beoordelen en beargumenteerde tips geven
Spijkerstof bew. 2

2. Nauwkeurige onderzoeksresultaten 2. Nauwkeurige onderzoeksresultaten binnen marges 2. Nauwkeurige en betrouwbare onder-zoeksresultaten 2. Betrouwbaar en valide onderzoek
Spijkerstof bew. 3

3. Uitleggen waarom onderzoek is gedaan 3. Uitleggen nut van onderzoek in het algemeen 3. Uitleggen nut van natuurwetenschap-pelijk onderzoek
Huiskrekel

Voedingsstoffen 2

Spijkerstof

Spijkerstof bew.3

4. Sterke en zwakke kanten aangeven 4. Sterke en zwakke punten aangeven bij de fasen van onderzoeken 4. Verbeter- en leerpunten benoemen bij onderzoeken 4. Verbeter- en leerpunten noemen in overleg met anderen
Meten mensen+

Voedingsstoffen 2

Spijkerstof bew.1

Spijkerstof verg.