Energie droomhuis

Het energieverbruik van mensen loopt steeds verder op. Hoe lang kunnen we daar nog mee doorgaan, vragen veel mensen zich af. Hoe lang hebben we genoeg energie voor iedereen? En wat zijn de gevolgen voor het milieu?

We gaan al wel zuiniger met energie om, maar we zijn er nog lang niet. We kunnen nog veel meer besparen op het verbruik.

Lekker warm, lekker koel… en toch niet duur!
Marcel (13 jaar) gaat met zijn vader, moeder en zusje van 10 verhuizen. Ze hebben een groot stuk grond gekocht tussen Vragender en Winterswijk, met een eigen bosje. Er mag op gebouwd worden…., maar het probleem is dat er geen voorzieningen zijn. Er kan geen riolering, kabel, elektriciteitsaansluiting en waterleiding aangelegd worden.
Marcel vindt het geen probleem. Hij wil er dolgraag wonen. Zijn vader en moeder zien het niet zo zitten, maar als Marcel een huis kan ontwerpen waarin ze goed kunnen wonen, willen ze het wel doen. Het mag geen kamperen worden!

Bij een huis dat zelfvoorzienend is heb je geen aansluitingen voor gas, water, elektriciteit en riolering nodig. Dat bespaart een hoop geld, ellende én energie! Zulke huizen heten: ’Autarkische huizen’.

Werk in een team en wie weet winnen jullie deze ontwerpwedstrijd!

 

In deze opdracht maak je een ontwerp voor een autarkisch huis.
Beschrijf het probleem waarvoor jullie een ontwerp gaan maken.
1.1 (D) In een gegeven situatie het ontwerpprobleem vaststellen
Ik kan in een groepje een ontwerpprobleem in een gegeven situatie analyseren en beschrijven.

 

 

 

Stel een programma van eisen op. Het huis moet:
 • zijn eigen elektriciteit produceren
 • verwarmd kunnen worden
 • schoon water kunnen produceren
 • vervolgens ook nog eens zijn eigen afval (ook poep) en afvalwater kunnen verwerken en reinigen!

Benoem functionele eisen, gebruikerseisen en duurzaamheidseisen.

droomhuis.jpg

2.1 (D) Programma van eisen opstellen
Ik kan een programma van eisen opstellen.

 

 

 

Formuleer een ontwerpvoorstel.
 • Stap A: Lees voor jezelf de opdracht goed door.
 • Stap B: Wijs een voorzitter, een tijdbewaker en een notulist aan.
 • Stap C: Oriënteer je op internet op het ontwerpen van een autarkisch huis. Gebruik als trefwoorden bijvoorbeeld autarkisch wonen, nulwoning, duurzaam leven en dergelijke. Kijk ook op de site http://www.nulwoning.nl. Daar lees je hoe een inwoner van Groenlo een energieneutraal huis bouwt (het wekt evenveel energie op, als het nodig heeft). Het huis zal waarschijnlijk zelfs meer energie opwekken dan het nodig heeft!
 • Stap D: Stel met elkaar per ontwerpgebied (energievoorziening, verwarming, water en afval) onderzoeksvragen op. Zorg er voor dat iedereen het hier over eens wordt.
 • Stap E: Brainstorm over mogelijke oplossingen. Voeg ideeën die met elkaar te maken hebben bij elkaar. Maak een ideeëntabel en controleer of deze aan het programma van eisen voldoet.
 • Stap F: Bespreek wat je gaat bestuderen: wat weet je, wat weet je een beetje, waar zijn jullie het niet over eens?
3.1 (C) Ideeëntabel maken met deeluitwerkingen
Ik kan ideeën in een ideeëntabel plaatsen en controleren of deze deeluitwerkingen uitvoerbaar zijn.

 

 

 

Realiseer het ontwerpvoorstel
 • Stap G: Maak een ontwerpvoorstel met detailtekeningen.
 • Stap H: Maak een afspraak met een begeleider om de uitwerking van bovenstaande opdrachten te bespreken. Laat hem/haar jullie plannen ondertekenen voor je verder gaat met de opdracht. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Goedkeuring plan door

begeleider

Toelichting

Zijn voor alle ontwerpeisen (energievoorziening, verwarming, water en afval) oplossingen bedacht?

Zullen er voldoende (verschillende soorten) bronnen worden gebruikt, die getoond kunnen worden tijdens de presentatie aan de externe deskundige?

Zijn de beoordelingscriteria gebruikt en te herkennen in de opzet van de opdracht?

Handtekening begeleider:

datum:

4.1 (D) Ontwerpvoorstel controleren aan de hand van programma van eisen
Ik kan ideeën verwerken in een ontwerpvoorstel en controleren of het aan het programma van eisen voldoet.
4.2 (D) Detailtekeningen met maatvoering maken voor ontwerpvoorstel
Ik kan van een aantal belangrijke onderdelen detailtekeningen maken met maatvoering en op de juiste schaal. Dit samen mondt uit in een ontwerpvoorstel.

 

 

 

Maak een model van een Autarkisch huis. Het gaat om de inhoud van het ontwerp, en niet om de gezellige indeling van de kamers! Laat met name zien hoe de vier onderdelen in het huis een plek krijgen.

Jullie kunnen kiezen uit de volgende varianten: tekeningen, maquette, pc-animatie, of een combinatie daarvan.

Let op: kijk goed naar je planning, de beschikbare tijd en het beoordelingsformulier.

5.2 (C) Prototype of model maken volgens werkplan
Ik kan een prototype of model maken volgens een eigen werkplan.

 

 

Het is niet mogelijk om dit model zelf te testen. Schrijf op welke test je bij een prototype zou kunnen uitvoeren. Doe een voorstel voor elk van de vier ontwerpeisen. 6.1 (C) Testplan opstellen en uitvoeren
Ik kan een testplan opstellen passend bij de ontwerpvraag en dit verantwoorden.

 

 

 

Een deskundige op het gebied van bouwen en milieu (van buiten de school) gaat jullie ontwerp beoordelen. Het presentatierooster zal streng en strak zijn. Je krijgt 10 minuten ‘showtijd’ om je ontwerp te presenteren: de eerste 5 minuten licht je je ontwerp toe, daarna heeft de expert nog ongeveer 5 minuten om jullie vragen te stellen. Zorg er voor dat je deze 10 minuten goed benut. Verlies geen tijd met zoeken naar spullen of doordat je snel nog iets moet printen of door te laat te komen!

 

Beoordelingscriteria bij de presentatie Zwak Meer zwak dan sterk Meer sterk dan zwak Sterk Opmerkingen
De leerling licht het onderwerp op een begrijpelijke manier toe en ondersteunt zijn verhaal met toelichtend materiaal (bijv. een verslag / PowerPoint / maquette / tekeningen). 1 2 3 4

De leerling heeft goede oplossingen bedacht voor de 4 gebieden:
 • Elektriciteit
 • Warmte
 • Water
 • Afval
1 2 3 4

De leerling onderbouwt het ont-werp met onderzoeksgegevens (met bronvermeldingen). 1 2 3 4

De leerling heeft meerdere bronnen en meerdere soorten (internet, boeken, experts) bronnen gebruikt in zijn onderzoek. 1 2 3 4

Totaal

Cijfer

Onvoldoende <10 punten

Voldoende 10-13 punten

Goed > 13 punten

Beoordelingsformulier: Autarkisch huis beoordeling door externe deskundige

Je mag - als je wilt - de punten nog herverdelen over de groepsleden, afhankelijk van de inzet. Vermenigvuldig het aantal punten met het aantal personen. Dit puntenaantal mag je opnieuw verdelen over het aantal personen, afhankelijk van de inzet. Bijvoorbeeld: je haalt als groep van vier personen 10 punten. Vier personen x 10 = 40 punten. Dat kun je verdelen in 16 – 12 – 6 - 6 punten. Het gesprek hierover mag je zelf met je groep voeren, maar je mag er natuurlijk ook altijd een begeleider bij vragen als gespreksleider, als je dat fijner vindt. Als daardoor de beoordeling verandert, geef dat dan door aan de docent.

7.3 (C) Ontwerpproces presenteren in relatie tot programma van eisen
Ik kan een presentatie voorbereiden en geven, over hoe het ontwerpproces is verlopen en uitleg geven over hoe aan het programma van eisen is voldaan.

 

 

Geef aan hoe je omgegaan bent met de vaardigheid ontwerpen. Wat gaat goed?
In welke fase van het ontwerpproces zou je je nog willen verbeteren?
Hoe zou je dat kunnen leren?
8.2 (C) Eigen verbeteringen en leerpunten aangeven
Ik kan benoemen waarin ik ben verbeterd bij het ontwerpen en wat ik nog zou willen leren.