Eternal mover

'To move' is Engels voor 'bewegen'. Om iets in beweging te kunnen brengen heb je energie nodig, en om te zorgen dat de bewegingen niet meteen stoppen, maar een tijdje voortduren, moet je een manier vinden om de energie door te geven. Je geeft bijvoorbeeld elke keer dat de beweging bijna stopt een zetje. Als je dat maar steeds herhaalt, blijft de beweging doorgaan, tot in de eeuwigheid ('eternal').

Kijk nu naar de dvd Der Lauf der Dinge :wrapof bekijk onderstaand filmpje.

 

Doel van de ontwerpopdracht
In deze ontwerpopdracht ga je een circuit van movers ontwerpen, bouwen en presenteren.
Je werkt in deze opdracht volgens de ontwerpcyclus, waarin je vooral gaat letten op een creatief ontwerp dat je met een goede tekening illustreert.

Wat ga je doen?
Zet samen met andere groepen een groot circuit van movers op met alle denkbare energieomzettingen, zoals je hebt gezien in het filmpje "Der Lauf der Dinge". Ontwerpen, als groep, één van de movers. Documenteer de werking van jullie mover in het circuit (met foto of filmpje).

 

Als je een product wilt maken of verbeteren heb je een ontwerp nodig. Ontwerpen is meestal groepswerk. Samen kom je vaak op meer en betere ideeën dan wanneer je alleen werkt. Je werkt in deze opdracht in een groepje van drie.

Stap 1 van de ontwerpcyclus: 'Het ontwerpprobleem analyseren en beschrijven'.
Je onderzoekt precies wat het probleem is. Als jullie dat gedaan hebben, beschrijf je het probleem zo nauwkeurig mogelijk.

droomhuis.jpg

Tip: Een goede beschrijving krijg je door elkaar veel vragen te stellen. Hoe meer je verzint, hoe beter je het probleem in beeld krijgt. Het ene idee roept vaak het andere op. Schrijf samen zoveel mogelijk op. Mogelijke vragen zijn:

 • Energie, wat is dat? 
 • Waar zit energie in? 
 • Hoe kan ik energie doorgeven? 
 • Hoe krijgt onze groep de energie van de groep vóór ons? 
 • Hoe geven wij de energie door aan de groep na ons?

1.1 (C) De functie van het ontwerp bepalen

Ik kan bij een gegeven ontwerpprobleem opschrijven wat de functie is van het ontwerp.

 

 

 

Stap 2 van de ontwerpcyclus: 'Programma van eisen opstellen'.
Zoek uit aan welke eisen de installatie moet voldoen.

Tip: Ook hier krijg je een goede beschrijving van de eisen door elkaar veel vragen te stellen:

 • Wat is de opdracht?
 • Wat willen wij?
 • Wat doet de groep vóór ons?
 • Wat doet de groep ná ons?

Bij het programma van eisen let je er opdat je goed beeld krijgt van waar de installatie aan moet voldoen. Hou goed rekening met de volgende punten:

 • Kan het redelijk snel gebouwd worden? Als hier het antwoord is 'in 10 weken', dan is dat natuurlijk géén goed idee.
 • Welke materialen zijn beschikbaar op school? (of hebben jullie zelf materiaal dat jullie kunnen gebruiken?)
 • Afmetingen, de installatie mag niet te groot worden.
 • Dat alle installaties achter elkaar gezet moeten worden.
 • Hoeveel energie krijg ik van onze voorganger?
 • Hoeveel energie geef ik door aan de volgende groep?

Programma van eisen:

 • Formaat
 • Werktijd
 • Materiaal
 • Manier van energieoverdracht
 • ......
2.1 (D) Programma van eisen opstellen
Ik kan een programma van eisen opstellen.

 

 

 

Stap 3 is '(Deel-)oplossingen bedenken'.
Brainstorm samen over mogelijke ontwerpen en mogelijke oplossingen. Controleer of ieder onderdeel van het ontwerp voldoet aan de eisen die je zojuist hebt opgesteld. Vaak zijn er meer goede oplossingen mogelijk. Let er bij het bedenken van (deel)oplossingen op, dat:
 • je niet tevreden mag zijn met maar één oplossing voor elke eis die jullie hebben geformuleerd, zet dus alle oplossingen die jullie bedacht hebben bij ALLE eisen;
 • het ontwerp haalbaar is;
 • het ontwerp betaalbaar is;
 • het ontwerp niet te groot wordt.
 • ..................................................

Vul onderstaande tabel als volgt in:

 1. Zet in de eerste kolom alle functies (bewegingen / overgangen / energievormen). Let op de eisen waaraan het apparaat moet voldoen
  uit stap 2.
 2. Zet in de kolommen naast de functies de oplossingen die jullie hebben bedacht.
 3. Zet in de laatste kolom het nummer van de oplossing die jullie gaan gebruiken. Het kunnen er dus meer zijn dan één.

Functies

Oplossing 1

Oplossing 2

Oplossing 3

Keuze van oplossing (1, 2 of 3)

Soort beweging:

Soort van overgang:

Manier van energieoverdracht:

………

………

3.1 (D) Ideeëntabel maken, ook met ideeën van anderen
Ik kan een ideeëntabel maken met meerdere verschillende ideeën en de ideeën van anderen daarin verwerken.

 

 

 

Maak duidelijke schetsen van de mogelijke oplossingen. Bewaar ze goed, want je moet ze kunnen overleggen wanneer je het ontwerp bespreekt met de docent. 3.2 (C) Ideeën toelichten met schetsen
Ik kan ideeën toelichten met schetsen.

 

 

 

Stap 4 is 'Ontwerpvoorstel formuleren'.
Maak nu samen een ontwerpvoorstel voor de mover.

Tip: Let op dat de tijd die je krijgt om je mover te bouwen niet echt lang is. Maak daarom liever een klein aantal goed werkende onderdelen, dan een groot aantal waar een deel het niet van doet.

Verwerk in het ontwerpvoorstel de volgende punten:

  A.     Wat was het probleem? (zie stap 1)
  B.     Aan welke eisen moet het ontwerp voldoen? (zie stap 2)
  C.    Welke functies heb je bedacht? (zie stap 3)
  D.    Welke functies ga je voorstellen en waarom? (zie stap 4)
  E.     Voeg alle ontwerpschetsen samen in één definitieve ontwerptekening.
Geef aan hoe het ontwerp aansluit bij de ontwerpen van de groep voor en na het ontwerp van jullie.
4.1 (D) Ontwerpvoorstel controleren aan de hand van programma van eisen
Ik kan ideeën verwerken in een ontwerpvoorstel en controleren of het aan het programma van eisen voldoet.
4.2 (D) Detailtekeningen met maatvoering maken voor ontwerpvoorstel.
Ik kan van een aantal belangrijke onderdelen detailtekeningen maken met maatvoering en op de juiste schaal. Dit samen mondt uit in een ontwerpvoorstel.

 

 

 

Stap 5 is 'Ontwerp realiseren'.
In overleg met de docent M&N of de andere begeleiders van dit project, bouw je nu het ontwerp. Als je hier mee klaar bent ga je naar stap 6.
5.2 (C) Prototype of model maken volgens werkplan
Ik kan een prototype of model maken volgens een eigen werkplan.

 

 

 

Stap 6 is 'Testen en evalueren' (van het ontwerp).
Testen of het geheel echt goed werkt. Test dus niet alleen jullie mover, maar ook de aansluiting op de andere movers, voor en na jullie mover.
6.2 (B) Testplan uitvoeren
Ik kan het testplan uitvoeren.

 

 

 

Stap 7: Voorbereiden en geven van de presentatie
Bereid een presentatie van het ontwerp voor en geef deze. Bij de beoordeling wordt gelet op zowel het ontwerpproces als de verschillende producten.

Het werk wordt beoordeeld met het volgende beoordelingsformulier:

1

2

3

4

5

Toelichting

Het ontwerpproces wordt duidelijk (aan de hand van de ontwerpcyclus) gepresenteerd met bouwtekeningen, afbeeldingen, foto's, tabellen enzovoort.

De groep legt duidelijk uit hoe de mover in de praktijk werkt.

De presentatie gaat goed in op de soorten energie en energieomzettingen die bij de mover aanbod komen.

De presentatie gaat in op mogelijk energie 'verlies' (omzetting naar energiesoort die je niet gebruikt).

De mover werkt technisch goed.

Het eindproduct is origineel (door het ontwerp/materiaal/vormgeving).

Het geheel (presentatie en eindproduct) komen goed verzorgd over (op tijd, afwerking).

7.3 (C) Ontwerpproces presenteren in relatie tot programma van eisen
Ik kan een presentatie voorbereiden en geven over hoe het ontwerpproces is verlopen en uitleg geven over hoe aan het programma van eisen is voldaan.

 

 

 

Stap 8 is 'Evalueren'.
Geef aan hoe het ontwerpproces is verlopen en geef tips om het ontwerpproces te verbeteren.
8.1 (B) Het ontwerpproces beoordelen
Ik kan met behulp van het rapport beoordelen hoe het ontwerpproces is verlopen.