Jongerenflat
Na de middelbare school ga je naar een vervolgopleiding. Soms kun je thuis blijven wonen. Soms is de opleiding zo ver weg dat je een kamer huurt in een jongerenflat. Zo’n kamer heeft een eigen wc/douche/wastafel en per verdieping is er een gemeenschappelijke keuken.

Doel van de opdracht
In deze ontwerpopdracht ga je een ontwerp maken voor de inrichting van een eigen flat, voor als je straks tijdens de studie op jezelf wilt gaan wonen. Je werkt in deze opdracht volgens de ontwerpcyclus.

droomhuis.jpg

Werkwijze
Deze opdracht bestaat uit verschillende stappen. Bij elke stap mag je hulp vragen. Probeer eerst in je groepje het probleem samen op te lossen, vraag daarna de docent.

De kamer is 4 m breed en 7 m lang en 3 m hoog. Op de schets van de plattegrond zie je in het midden de natte cel met wc/douche/wastafel en de ‘leidingstraat’ met elektriciteit, water, de aansluiting op het riool, de kabel voor tv en internet. Verder heeft de kamer één toegangsdeur en twee ramen.

  • Je geeft de inrichting weer in verschillende schaaltekeningen in een schaal van 1 op 25.
  • Je maakt eerst een planning voor deze opdracht.
  • Je hebt 6 lessen de tijd om de opdracht uit te voeren.

Voordat je tekeningen kunt maken moeten je nadenken over wat je nodig hebt, welke voor- en nadelen daaraan zitten en wat volgens de criteria die je hebt gemaakt wel en niet kan. Daar hoort ook een budget voor de kamer bij.

Schets van de kamer

Schets_kamer.jpg

Uitvoering

Maak een planning voor deze opdracht. Lees de hele opdracht door en vul het planningsschema in op het werkblad. Geef nadat je een deelopdracht af hebt ook aan of je planning klopt en stel die bij als het nodig is.

Planning en uitvoering van de planning

Onderdeel van
de opdracht
Uitvoeren in
welke les
Gelukt? Bijgestelde
planning
1
2
3
4
5
enz.

Hier vind je een beoordelingsformulier, dat je kunt bekijken om te zien waarop je wordt beoordeeld.

 

 

Stap 1: ontwerpprobleem analyseren.
Zet op een rijtje wat je allemaal in je kamer wilt doen, met andere woorden: welke functies heeft je kamer. Voorbeelden van functies zijn: eten, slapen, studeren, enz.
Kies de vier belangrijkste functies uit. De belangrijkste functie komt op plaats 1 te staan.
Functies van mijn kamer Volgorde van
belangrijkheid
1.1 (B) Met ondersteuning de functie van het ontwerp bepalen
Ik kan bij een gegeven ontwerpprobleem opschrijven wat de functie is van het ontwerp, met ondersteuning van de begeleider.

 

 

 

Stap 2: programma van eisen opstellen.
Bedenk aan welke eisen elke functie moet voldoen. Bijvoorbeeld om te eten moet er een tafeltje aanwezig zijn met twee stoelen. Om mijn boeken op te bergen heb ik een boekenkast nodig met 3 planken. Geef voor 3 meubels ten minste 2 gebruikerseisen aan.

Gebruikerseisen van mijn meubels

Eis 1 Eis 2 Eis 3 Eis 4
Meubel 1
Meubel 2
Meubel 3
2.1 (B) Functionele en gebuikerseisen noemen
Ik kan één of twee functionele eisen noemen.
Ik kan één of twee gebruikerseisen noemen.

 

 

 

Stap 3: deeluitwerkingen bedenken.
Verzamel informatie over de indeling en inrichting van een studentenkamer. Maak schetsen van een aantal ideeën (zie als voorbeeld een schets van De Bouvrie). Je kunt hiervoor ook het computerprogramma Sketch Up gebruiken. Omdat het enige tijd kost om dit programma onder de knie te krijgen, moet je eerst overleggen met je docent of dit realistisch is.
3.2 (B) Ideeën omzetten in schetsen
Ik kan schetsen maken van een aantal ideeën.

 

 

 

Stap 4: formuleer je ontwerpvoorstel.
Maak van de schetsen een voorstel voor één ontwerp.
4.1 (A/B) Deeluitwerkingen combineren tot één ontwerpvoorstel
Ik kan een ontwerpvoorstel formuleren door de deeluitwerkingen te combineren.

 

 

Stap 5: realiseer je ontwerp.
Maak nu een lijst van meubels en andere spullen die je minimaal nodig hebt voor de inrichting van je kamer. Meet deze thuis na of bekijk folders van een bouwmarkt of IKEA.
Noteer de afmetingen van ieder meubelstuk op onderstaand werkblad.
Meubel/onderdeel Lengte Breedte Hoogte
1
2
3
4
5
5.2 (B) Prototype of model maken met zelfgekozen materialen
Ik kan een prototype of model maken en daarbij zelf de materialen en gereedschappen kiezen.
Stap 6: reken de afmetingen om naar de schaal van de tekeningen.
LENGTE BREEDTE HOOGTE
Meubel/
onderdeel

Echt

Schaal Echt Schaal Echt Schaal
1
2
3
4
5
Stap 7: teken de meubels op schaal, op millimeterpapier en knip ze uit. Gebruik eventueel kleur.
Stap 8: Teken de afmetingen van de kamervloer op millimeterpapier.
Gebruik de meubels op schaal voor het bedenken van de inrichting van je kamer. Denk aan de lichtinval, de looproutes, ruimte om kastdeuren open te doen en stoelen achteruit te schuiven. Je mag hierbij hulp vragen van de docent/toa.
Plak nu de meubels op het werkblad
Stap 9: teken ook een vooraanzicht op schaal vanaf de voorzijde van de kamer met de ramen
Stap 10: Wat heb je nodig en wat kost het?
Als student kun je natuurlijk niet onbeperkt geld uitgeven aan je nieuwe kamer. Er zijn financiële grenzen. Je mag maximaal €1250,- euro uitgeven. Zoek in folders of op internet naar prijzen voor de meubels die je nodig hebt, maar ook voor vloerbedekking, wandbedekking en andere leuke dingen voor je kamer.
Maak een overzicht van alles wat je nodig hebt en geef aan wat het kost.
Gewenst artikel Kosten
Totale kosten maximaal € 1250,--

 

 

 

Stap 11: ben je tevreden over de indeling?
Zeg van drie meubels waarom je die op die plek hebt neergezet.
Geef aan waarom je de meubels op deze plek hebt neergezet

meubel 1

meubel 2

meubel 3

6.3 (B) Enkele verbetervoorstellen op papier zetten
Ik kan enkele verbetervoorstellen op papier zetten (schetsen).
Stap 12: testen en evalueren van je ontwerp.
Kun je een meubel vervangen door een functioneler meubel?

Welke meubel?

Waarom?

 

 

 

Stap 13: past de indeling bij de eisen? Voldoet het aan de eisen van punt 2?
Welke eisen wel? Welke eisen niet?

Wat kun je nog veranderen zodat je kamer voldoet aan meer eisen?

6.2 (B) Testplan uitvoeren
Ik kan het testplan uitvoeren

 

 

 

Stap 14: presenteer je ontwerp(model) en beargumenteer je keuzes.
Gebruik de vaardighedenkaart Mondeling Presenteren voor tips.
7.3 (B) Ontwerp en ontwerpproces presenteren
Ik kan een presentatie over het ontwerp voorbereiden en geven en enkele onderdelen van het ontwerpproces toelichten.

 

 

 

Stap 15: evalueren.
Even terugkijken. Klopt de planning? Leg uit.
8.3 (B) Werken volgens het werkplan
Ik kan zelfstandig werken volgens het werkplan.

 

 

 

Stap 15: evalueren.
Ben je tevreden over je ontwerp en je presentatie? Leg voor alle twee kort uit hoe je het vond gaan.
8.1 (B) Het ontwerproces beoordelen
Ik kan met behulp van het rapport beoordelen hoe het ontwerpproces is verlopen.

 

 

 

Stap 15: evalueren.
Wat zou de volgende keer echt anders moeten? En hoe komt dat?
8.2 (B) Mijn sterke en zwakke punten bij de fasen van de ontwerpcyclus
Ik kan benoemen wat mijn sterke en zwakke punten zijn bij de fasen van de ontwerpcyclus

 

 

 

Stap 15: evalueren.
Welke onderdelen van de ontwerpcyclus kun je nog verbeteren? Waar wil je aan werken?
8.5 (B) Nut aangeven van ontwerpcyclus
Ik kan het nut benoemen van ontwerpen volgens de ontwerpcyclus en wat ik daar zelf van vind.

 

  

BEOORDELING
Booroordelingscriteria Zwak Meer
zwak dan
sterk
Meer
sterk dan
zwak
Sterk Opmerkingen
Planning
De leerling heeft de planning
ingevuld, bijgehouden en
waar nodig bijgesteld.
1 2 3 4
Schetsen
De leerling heeft schetsen
gemaakt waarin de
verschillende eisen zijn verwerkt.
1 2 3 4
Plattegrond
De leerling heeft een
plattegrond gemaakt
passend bij de eisen.
1 2 3 4
Verbeter voorstellen
De leerling heeft naar
aanleiding van de eisen
passende verbetervoorstellen
geformuleerd
1 2 3 4
Presentatie
De leerling licht toe hoe
het ontwerp tot stand is
gekomen.
1 2 3 4
Evaluatie
De leerling kan verbeterpunten
aangeven met betrekking
tot de vaardigheid ontwerpen.
1 2 3 4
Totaal
Cijfer Onvoldoende <13 punten
Voldoende 13-19 punten
Goed > 19 punten